لوچیانو پاواروتی
لوچیانو پاواروتی

لوچیانو پاواروتی

لوچانو پاواروتی – خواننده‌ی اپرای بسیار مشهور ایتالیایی [1935-2007]

آخرین مطالب دسته بندی لوچیانو پاواروتی