پکیج سمفونی‌های جوزف هایدن [از 40 تا 90]

4,500 تومان
حجم

1.82 گیگابایت

توضیحات

پکیج سمفونی‌های جوزف هایدن [از سمفونی 40 تا 90] | به رهبری برونو ویل

اطلاعات:

Artist: Bruno Weil & Tafelmusik

Title Of Album:Haydn Symphonies

Year Of Release: 2012

Label: Sony

Genre: Classical

Bruno Weil & Tafelmusik – Haydn Symphonies – (7CDs) – 2012

CD 1

Symphony No. 41 in C major Hob. I:41

01 I. Allegro con spirito

02 II. Un poco andante

03 III. Menuet – Trio

04 IV. Finale. Presto

 

Symphony No. 42 in D major Hob. I:42

05 I. Moderato e maestoso

06 II. Andantino e cantabile

07 III. Menuet. Allegretto – Trio

08 IV. Finale. Scherzando e presto

Symphony No. 43 in E flat major Hob. I:43 “Mercury”

09 I. Allegro

10 II. Adagio

11 III. Menuetto – Trio

12 IV. Finale. Allegro

CD 2

Symphony No. 44 in E minor Hob. I:44 “Mourning”

01 I. Allegro con brio

02 II. Menuetto. Allegretto (Canone in Diapason) – Trio

03 III. Adagio

04 IV. Finale. Presto

Symphony No. 51 in B flat major Hob. I:51

05 I. Vivace

06 II. Adagio

07 III. Menuetto – Trio I – Trio II

08 IV. Finale. Allegro

Symphony No. 52 in C minor Hob. I:52

09 I. Allegro assai con brio

10 II. Andante

11 III. Menuetto. Allegretto – Trio

12 IV. Finale. Presto

CD 3

Symphony No. 45 in F sharp minor Hob. I:45 “Farewell”

01 I. Allegro assai

02 II. Adagio

03 III. Menuet. Allegretto

04 IV. Finale. Presto

Symphony No. 46 in B major Hob. I:46

05 I. Vivace

06 II. Poco adagio

07 III. Menuet. Allegretto – Trio

08 IV. Finale. Presto e scherzando

Symphony No. 47 in G major Hob. I:47

09 I. [Allegro]

10 II. Un poco adagio, cantabile

11 III. Menuet – Trio

12 IV. Finale. Presto assai

CD 4

Symphony No. 50 in C major Hob. I:50

01 I. Adagio e maestoso. Allegro di molto

02 II. Andante moderato

03 III. Menuet – Trio

04 IV. Finale. Presto

Symphony No. 64 in A major Hob. I:64 “Tempora mutantur”

05 I. Allegro con spirito

06 II. Largo

07 III. Menuet. Allegretto – Trio

08 IV. Finale. Presto

Symphony No. 65 in A major Hob. I:65

09 I. Vivace e con spirito

10 II. Andante

11 III. Menuetto – Trio

12 IV. Finale. Presto

CD 5

Symphony No. 82 in C major Hob. I:82 “The Bear”

01 I. Vivace assai

02 II. Allegretto

03 III. Menuet – Trio

04 IV. Finale. Vivace

Symphony No. 83 in G minor Hob. I:83 “The Hen”

05 I. Allegro spiritoso

06 II. Andante

07 III. Menuet. Allegretto – Trio

08 IV. Finale. Vivace

Symphony No. 84 in E flat major Hob. I:84

09 I. Largo – Allegro

10 II. Andante

11 III. Menuet. Allegretto – Trio

12 IV. Finale. Vivace

CD 6

Symphony No. 85 in B flat major Hob. I:85 “The Queen”

01 I. Adagio – Vivace

02 II. Romance. Allegretto

03 III. Menuet. Allegretto – Trio

04 IV. Finale. Presto

Symphony No. 86 in D major Hob. I:86

05 I. Adagio – Allegro spiritoso

06 II. Capriccio. Largo

07 III. Menuet. Allegretto – Trio

08 IV. Finale. Allegro con spirito

Symphony No. 87 in A major Hob. I:87

09 I. Vivace

10 II. Adagio

11 III. Menuet – Trio

12 IV. Finale. Vivace

CD 7

Symphony No. 88 in G major Hob. I:88

01 I. Adagio – Allegro

02 II. Largo

03 III. Menuetto. Allegretto

04 IV. Finale. Allegro con spirito

Symphony No. 89 in F major Hob. I:89

05 I. Vivace

06 II. Andante con moto

07 III. Menuet. Allegretto

08 IV. Finale. Vivace assai

Symphony No. 90 in C major Hob. I:90

09 I. Adagio – Allegro assai

10 II. Andante

11 III. Menuet

12 IV. Finale. Allegro assai