پکیج پیانوسونات‌های بتهوون

4,500 تومان
حجم

2.1 گیگابایت

توضیحات

مجموعه‌ی کامل پیانو سونات های بتهوون با اجرای لوئیس لورتی (Louis Lortie) | سونات‌های پیانو بتهوون

محتویات پکیج

Artist: Louis Lortie

Title Of Album: Beethoven: Complete Piano Sonatas

Year Of Release: 2010

Label: Chandos

Genre: Classical

محتویات کلی

CD1 – Piano Sonatas 1, 2, 3

CD2 – Piano Sonatas 5, 6, 7, 8

CD3 – Piano Sonatas 9, 10, 11, 12

CD4 – Piano Sonatas 13, 14, 15

CD5 – Piano Sonatas 16, 17, 18

CD6 – Piano Sonatas 4, 19, 20, 21

CD7 – Piano Sonatas 22, 23, 24, 25, 26

CD8 – Piano Sonatas 27, 28, 29

CD9 – Piano Sonatas 30, 31, 32

محتویات جزئی

CD1 – Piano Sonatas 1, 2, 3

Piano Sonata No.1 in f-moll, Op.2 No.1

01 – I. Allegro

02 – II. Adagio

03 – III. Menuetto. Allegretto

04 – IV. Prestissimo

Piano Sonata No.2 in A-dur, Op.2 No.2

05 – I. Allegro vivace

06 – II. Largo appassionato

07 – III. Scherzo. Allegretto

08 – IV. Rondo. Grazioso

Piano Sonata No.3 in C-dur, Op.2 No.3

09 – I. Allegro con brio

10 – II. Adagio

11 – III. Scherzo. Allegro

12 – IV. Allegro assai

Piano Sonata in D-dur, Op.6 (four hands)

13 – I. Allegro molto

14 – II. Rondo. Moderato

CD2 – Piano Sonatas 5, 6, 7, 8

Piano Sonata No.5 in c-moll, Op.10 No.1

01 – I. Allegro molto e con brio

02 – II. Adagio molto

03 – III. Finale. Prestissimo

Piano Sonata No.6 in F-dur, Op.10 No.2

04 – I. Allegro

05 – II. Allegretto

06 – III. Presto

Piano Sonata No.7 in D-dur, Op.10 No.3

07 – I. Presto

08 – II. Largo e mesto

09 – III. Menuetto. Allegro

10 – IV. Rondo. Allegro

Piano Sonata No.8 in c-moll, Op.13, ‘Pathetique’

11 – I. Grave – Allegro di molto e con brio

12 – II. Adagio cantabile

13 – III. Rondo. Allegro

CD3 – Piano Sonatas 9, 10, 11, 12

Piano Sonata No.9 in E-dur, Op.14 No.1

01 – I. Allegro

02 – II. Allegretto

03 – III. Rondo. Allegro commodo

Piano Sonata No.10 in G-dur, Op.14 No.2

04 – I. Allegro

05 – II. Andante

06 – III. Scherzo. Allegro assai

Piano Sonata No.11 in B-dur, Op.22

07 – I. Allegro con brio

08 – II. Adagio con molto espressione

09 – III. Tempo di menuetto

10 – IV. Rondo. Allegretto

Piano Sonata No.12 in As-dur, Op.26

11 – I. Andante con Variazioni

12 – II. Scherzo. Allegro molto

13 – III. Marcia funebre sulla morte d’un Eroe

14 – IV. Allegro

CD4 – Piano Sonatas 13, 14, 15

Piano Sonata No.13 in Es-dur, Op.27 No.1 ‘Quasi una Fantasia’

01 – I. Andante – Allegro

02 – II. Allegro molto e vivace

03 – III. Adagio con espressione

04 – IV. Allegro vivace

Piano Sonata No.14 in cis-moll, Op.27 No.2, ‘Moonlight’

05 – I. Adagio sostenuto

06 – II. Allegretto

07 – III. Presto agitato

Piano Sonata No.15 in D-dur, Op.28 ‘Pastoral’

08 – I. Allegro

09 – II. Andante

10 – III. Scherzo. Allegro vivace

11 – IV. Rondo. Allegro ma non troppo

CD5 – Piano Sonatas 16, 17, 18

Piano Sonata No.16 in G-dur, Op.31 No.1

01 – I. Allegro vivace

02 – II. Adagio grazioso

03 – III. Rondo. Allegretto

Piano Sonata No.17 in d-moll, Op.31 No.2, ‘Tempest’

04 – I. Largo – Allegro

05 – II. Adagio

06 – III. Allegretto

Piano Sonata No.18 in Es-dur, Op.31 No.3

07 – I. Allegro

08 – II. Scherzo. Allegretto vivace

09 – III. Menuetto. Moderato e grazioso

10 – IV. Presto con fuoco

CD6 – Piano Sonatas 4, 19, 20, 21

Piano Sonata No.4 in Es-dur, Op.7

01 – I. Allegro molto e con brio

02 – II. Largo con gran espressione

03 – III. Allegro

04 – IV. Rondo. Poco allegretto e grazioso

Piano Sonata No.19 in g-moll, Op.49 No.1

05 – I. Andante

06 – II. Rondo. Allegro

Piano Sonata No.20 in G-dur, Op.49 No.2

07 – I. Allegro ma non troppo

08 – II. Tempo di Menuetto

Piano Sonata No.21 in C-dur, Op.53, ‘Waldstein’

09 – I. Allegro con brio

10 – II. Introduzione. Adagio molto

11 – III. Rondo. Allegretto moderato

CD7 – Piano Sonatas 22, 23, 24, 25, 26

Piano Sonata No.22 in F-dur, Op.54

01 – I. In Tempo d’un Menuetto

02 – II. Allegretto

Piano Sonata No.23 in f-moll, Op.57, ‘Appassionata’

03 – I. Allegro assai

04 – II. Andante con moto

05 – III. Allegro ma non troppo – Presto

Piano Sonata No.24 in Fis-dur, Op.78

06 – I. Adagio cantabile

07 – II. Allegro vivace

Piano Sonata No.25 in G-dur, Op.79

08 – I. Presto alla tedesca

09 – II. Andante

10 – III. Vivace

Piano Sonata No.26 in Es-dur, Op.81a, ‘Les Adieux’

11 – I. Adagio-Allegro

12 – II. Andante espressivo

13 – III. Vivacissimamente

CD8 – Piano Sonatas 27, 28, 29

Piano Sonata No.27 in e-moll, Op.90

01 – I. Con vivacita e sempre con sentimento ed espressione

02 – II. Non troppo vivace e cantabile assai

Piano Sonata No.28 in A-dur, Op.101

03 – I. Allegretto ma non troppo

04 – II. Vivace alla Marcia

05 – III. Adagio, ma non troppo, con affetto

06 – IV. Allegro

Piano Sonata No.29 in B-dur, Op.106 ‘Hammerklavier’

07 – I. Allegro

08 – II. Scherzo. Assai vivace

09 – III. Adagio sostenuto

10 – IV. Largo – Allegro risoluto

CD9 – Piano Sonatas 30, 31, 32

Piano Sonata No.30 in E-dur, Op.109

01 – I. Vivace ma non troppo

02 – II. Prestissimo

03 – III. Tema. Gesangvoll, mit innigster Empfindung

04 – Variation I – Molto espressivo

05 – Variation II – Leggiermente

06 – Variation III – Allegro vivace

07 – Variation IV – Un poco meno andate

08 – Variation V – Allegro ma non troppo

09 – Variation VI – Tempo I del tema Cantabile

Piano Sonata No.31 in As-dur, Op.110

10 – I. Moderato cantabile molto espressivo

11 – II. Allegro molto

12 – Adagio ma non troppo

13 – III. Adagio ma non troppo – Arioso dolente

14 – Fuga. Allegro ma non troppo

15 – Listesso tempo di Arioso

16 – Listesso tempo

Piano Sonata No.32 in c-moll, Op.111

17 – I. Maestoso – Allegro con brio e appassionato

18 – II. Arietta. Adagio molto semplice e cantabile

19 – Variation I

20 – Variation II – Listesso tempo

21 – Variation III – Listesso tempo

22 – Variation IV

23 – Variation V

Piano Sonatas Nos. 1 – 32 – Louis Lortie, piano

Piano Sonata Op.6 – Louis Lortie, Helene Mercier, piano