کوارتت‌های زهی بتهوون

5,500 تومان
حجم پکیج

حدود 1 گیگابایت

توضیحات

پکیجی که دانلود می‌کنید شامل تمامی کوارتت‌های زهی بتهوون است. فهرست کوارتت‌های گنجانده‌شده در این پکیج از قرار زیر است:

 1. Quartet for Strings no 1 in F major, Op. 18 no 1 by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1800; Vienna, Austria

 1. Quartet for Strings no 2 in G major, Op. 18 no 2 by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1800; Vienna, Austria

 1. Quartet for Strings no 3 in D major, Op. 18 no 3 by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1800; Vienna, Austria

 1. Quartet for Strings no 4 in C minor, Op. 18 no 4 by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Written: 1798/1800

 1. Quartet for Strings no 5 in A major, Op. 18 no 5 by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Written: 1798/1800

 1. Quartet for Strings no 6 in B flat major, Op. 18 no 6 by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Written: 1798/1800

 1. Quartet for Strings no 11 in F minor, Op. 95 “Serioso” by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1810; Vienna, Austria

 1. Quartet for Strings no 7 in F major, Op. 59 no 1 “Razumovsky” by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1805-1806; Vienna, Austria

 1. Quartet for Strings no 8 in E minor, Op. 59 no 2 “Razumovsky” by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1805-1806; Vienna, Austria

 1. Quartet for Strings no 10 in E flat major, Op. 74 “Harp” by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1809; Vienna, Austria

 1. Quartet for Strings no 14 in C sharp minor, Op. 131 by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1826; Vienna, Austria

 1. Quartet for Strings no 12 in E flat major, Op. 127 by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1823-1825; Vienna, Austria

 1. Quartet for Strings no 16 in F major, Op. 135 by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1826; Vienna, Austria

 1. Quartet for Strings no 15 in A minor, Op. 132 by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1825; Vienna, Austria

 1. Quartet for Strings no 9 in C major, Op. 59 no 3 “Razumovsky” by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1805-1806; Vienna, Austria

 1. Quartet for Strings no 13 in B flat major, Op. 130 by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1825-1826; Vienna, Austria

 1. Grosse Fuge for String Quartet in B flat major Op. 133 by Ludwig van Beethoven

Orchestra/Ensemble: Guarneri String Quartet

Period: Classical

Written: 1825-1826; Vienna, Austria