انطباعات و تصورات در فلسفه‌ی هیوم

انطباعات و تصورات در فلسفه‌ی هیوم
تعداد نقاشی‌ها
lycee-16
نوع فایل
صوت
تهیه‌کننده
تاریخ انتشار
۲۵ آذر ۱۴۰۲
دسته‌بندی
تعداد بازدیدها
563 بازدید
تعداد فروش
0 فروش
تاریخ به‌روز‌رسانی
۲۵ آذر ۱۴۰۲
به‌زودی منتشر می‌شود ...

هیوم در دوران جوانی کتابی نوشت تحت عنوان «درباب طبیعت انسانی» که به قول خود او «همچون نوزادی بود که در نفس اول بمیرد» [هیوم، در زندگی خودم در کتاب تاریخ طبیعی دین، برگردان حمید عنایت، تهران، نشر خوارزمی، ۱۳۸۷]. او پس از نگاشتن این کتاب درصدد برآمد که کتاب را به چند بخش تقسیم کند و به چاپ برساند و این‌گونه شد که بخش نخست کتاب‌اش که در باب فهم انسان بود در کتابی مجزا با نام «کاوشی در خصوص فهم بشری» منتشر شد. در این کتاب هیوم در باب برخی اندیشه‌های نو سخن راند که از آن میان می‌توان به تجربی‌کردن تمامی ادراکات آدمی و پس از آن به علیت اشاره داشت. پیش‌تر به علیت از نظرگاه هیوم پرداخته‌ام و این بار نوبت به انطباعات و تصورات در فلسفه‌ی هیوم رسیده – به امید آن که به زودی بحثی در باب کلیت کتاب کاوشی در خصوص فهم  بشری داشته باشم.

برچسب‌ها
موارد مرتبط