درس‌های اپیکتتوس برای زندگی بهتر

درس‌های اپیکتتوس برای زندگی بهتر
تعداد نقاشی‌ها
lycee-23
تاریخ انتشار
۸ دی ۱۴۰۲
دسته‌بندی
تعداد بازدیدها
394 بازدید
تعداد فروش
0 فروش
تاریخ به‌روز‌رسانی
۸ دی ۱۴۰۲
به‌زودی منتشر می‌شود ...

اپیکتتوس فیلسوف‌برده‌ی رومی از مشهورترین فلاسفه‌ی تاریخ و البته از دوست‌داشتنی‌ترین‌شان است. اپیکتتوس بیش از آن که درگیر موضوعات فراتر از زندگی باشد، درگیر زیستن و حتی لحظات روزمره‌ی زندگی بود و ازاین لحاظ جزو اقلیت‌های فلاسفه قرار می‌گیرد. در این فایل صوتی خواهم گفت که اپیکتتوس چه حرف‌هایی برای زندگی بهتر داشت و چگونه از درس‌های فلسفی او می‌‌توان برای زندگی بهتر بهره گرفت.

موارد مرتبط