ورود و ثبت نام
0
سبد خرید خالی است.
0
سبد خرید خالی است.
ورود و ثبت نام

روز: شهریور ۱, ۱۳۹۸ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

فیلم قاره هفتم میشاییل هانکه
22
نگاهی به فیلم قاره هفتم میشاییل هانکه | نقد زیستن در قرن بیستم
واقعیت آن است که کم‌تر فیلمی است که آن را ببینم و دست‌آخر با خود...