schopenhauer

شوپنهاور در ایران – خوشبختانه – به‌واسطه‌ی کتاب‌های متعددی که از او و در باب او منتشر شده‌اند تا حدی شناخته‌شده محسوب می‌شود، اما این «شناختن» در بسیاری موارد نه به اندیشه‌های او بل صرفاً به نام شوپنهاور به‌مثابه‌ی یک  فیلسوف محدود است. عمده‌ی علت این ماجرا این است که اکثر کسانی که به مطالعه‌ی آثار شوپنهاور مشغول می‌شوند نه به‌دنبال فهم فلسفه شوپنهاور بل صرفاً در پی از بر شدن برخی جملات او در باب موضوعات مختلف هستند.

بدِ قصه اینجاست که برخی افراد و برخی ناشرین سودجو از این ماجرا خوش‌شان آمده و اقدام کرده‌اند به ترجمه و انتشار کتاب‌هایی بسیار سطحی در باب او – کتاب‌هایی که نه کتاب‌خوانان و پژوهشگران تشنه‌ی فلسفه بل صرفاً افراد عامی را ارضا می‌کنند.

در این وب‌سایت سعی بر این است که هرازگاهی مطالبی به‌زبان ساده در باب فلسفه شوپنهاور منتشر شوند، مطالبی که هم متافیزیک این فیلسوف آلمانی را دربر‌گیرند، هم فلسفه‌ی اخلاق او و هم البته اندیشه‌های ژرف‌اش در باب زندگی و چگونگی زیستن را.

مطالب مربوط به فلسفه شوپنهاور در وب‌سایت arashshamsi متنوع اند و کتاب‌های او از جمله در باب حکمت زندگی، جهان همچون اراده و تصور، 2 مسئله‌ی بنیادین اخلاق، ریشه‌ی چهارگان اصل دلیل کافی، متعلقات و ملحقات و برخی مقالات او را شامل می‌شوند.

سعی بر این است که نوشتارهای مربوط به شوپنهاور به‌گونه‌ای باشند که هم کسانی که در آغاز راه فلسفه اند بتوانند از آن‌ها استفاده برند و هم آنان که تا حدی هم با فلسفه و هم به‌خصوص با فلسفه شوپنهاور آشنا هستند.

در زیر می‌توانید فهرست‌وار به نوشتارهایی که در باب فلسفه آرتور شوپنهاور نگاشته‌شده‌اند دسترسی داشته باشید. عالی خواهد بود اگر انتقاد، پیشنهاد و در کل دیدگاه‌تان در باب هر یک از این نوشتارها را در زیر آن‌ها برای‌ام بنویسید. فرآیند درج دیدگاه در سایت بسیار ساده است و هیچ پیچیدگی‌ای – از جمله درج ایمیل – به همراه ندارد، حتی نیاز به نوشتن نام هم نیست!