آموزش آنلاین فلسفه

فلسفه در سطح اینترنت در ایران بسیار مهجور است و این به‌نوعی ظلم به کسانی است که علاقه‌مند به فلسفه اند و گاه در پی آن اند که در سطح اینترنت نیز گشتی در دنیای فلسفه داشته باشند. خوشبختانه این امکان از برای‌ام فراهم بود که هرازگاهی – آن‌زمان‌ها که اندکی زمان در طی روز یا شب دارم – مختصری در باب مسائل فلسفی بنویسم و در اختیار علاقه‌مندان به دنیای فلسفه قرار دهم. مطالب وب‌سایت arashshamsi آموزشی اند و تا جای امکان سعی کرده‌ام عقاید خود را در حین آموزش فلسفه وارد نسازم و بل با زبانی ساده به آموزش فلسفه فلاسفه‌ی بزرگ در نوشتارهایی کوتاه و بلند بپردازم.
arashshamsi.ir در ابتدا سایت فلسفه بود، اما رفته‌رفته موضوعات دیگر از جمله هنر نیز به موضوعات سایت اضافه شدند، اما همچنان عمده‌ی تمرکز روی فلسفه است و به‌نوعی همچنان می‌توان وب‌سایت را سایت فلسفه معرفی کرد.
در طی روز آن‌چنان زمان کافی از برای نوشتن نیست و همین است که موجب شده وب‌سایت دیر‌به‌دیر آپدیت شود، اما سعی بر این است که «آهسته لیکن پیوسته» حرکت کنیم.

نکته‌ی دیگر آن که سعی بر این است که در نوشتارهای مربوط به آموزش فلسفه تا جای امکان تمامی دوره‌های تاریخ فلسفه شامل شوند، هرچند نوشتارها در باب افلاطون، شوپنهاور، نیچه و سارتر بیش‌تر از همه اند و این به‌سبب آن است که در باب فلسفه‌ی این 4 فیلسوف بیش از فلسفه‌ی سایر فلاسفه مطالعه دارم.

یک نکته‌ی دیگر در این بین وجود دارد و آن این است تمامی نوشتارهای مربوط به آموزش فلسفه و فلسفه به زبان ساده در این وب‌سایت – به‌طور کامل – تألیفی هستند و برگرفته از هیچ منبع فارسی و انگلیسی نیستند. در واقع نگارنده‌ی آن‌ها که بنده باشم، تمامی نوشتارها را از روی کتب اصلی فلاسفه  – یعنی کتبی که خود فلاسفه نگاشته‌اند – به نگارش درآورده و می‌آورم و خبری از ترجمه‌ی مقالات فلسفی انگلیسی‌زبان و سایر زبان‌های خارجی نیست. از هیچ کتاب شارح فلسفه‌ای هم از برای نگارش متون استفاده نکرده و نخواهم کرد.