بدبینی فلسفی در کتاب افسانه سیزیف آلبر کامو

بدبینی فلسفی در کتاب افسانه سیزیف آلبر کامو
تعداد نقاشی‌ها
lycee-17
نوع فایل
صوت
تهیه‌کننده
تاریخ انتشار
۲۵ آذر ۱۴۰۲
دسته‌بندی
تعداد بازدیدها
1129 بازدید
تعداد فروش
0 فروش
تاریخ به‌روز‌رسانی
۲۵ آذر ۱۴۰۲
به‌زودی منتشر می‌شود ...

آلبر کامو در کتاب افسانه سیزیف واکنشی به آن‌چه که خود نام «پوچی» برآن گذاشته نشان می‌دهد. او در ابتدا نشان‌مان می‌دهد که پوچی چیست و چرا می‌گوید پوچی در جهان وجود دارد و پس از آن مستدل می‌دارد واکنشی را که به این پوچی دارد. از نگاه‌ام پوچی‌ای که کامو در کتاب افسانه سیزیف تعریف می‌کند قرابتی با نیهیلیسم ندارد بل آن‌چه که در نوشته‌های کامو در افسانه سیزیف موج می‌زند «بدبینی فلسفی» است. در این پادکست فلسفی یا فایل صوتی نشان خواهم داد که بدبینی فلسفی یا همان پوچی‌ای که کامو خود نام آن را نهاده از نظرگاه او چیست و استدلال‌های‌اش برای اثبات پوچی در این جهان چیستند.

موارد مرتبط